Gorsety ortopedyczne

Gorsety ortopedyczne - wszelki sprzęt ortopedyczny używany w schorzeniach całego tułowia wraz z szyją. Do sprzętu tego będą należały właściwe (przypisane danemu schorzeniu) gorsety ortopedyczne, kołnierze, prostotrzymacze, a nawet sznurówki ortopedyczne.

Cele i zadania stosowania gorsetów ortopedycznych są bardzo różnorodne i niejednokrotnie złożone. Zadaniem ich jest z jednej strony zapobieganie postępowi schorzenia w jego początkach, z drugiej strony leczenie schorzenia z jednoczesnym dążeniem do stworzenia możliwie normalnych warunków dla codziennego funkcjonowania chorego. Do głównych zadań należy wymienić usunięcie dolegliwości bólowych, poprawienie stabilizacji kręgosłupa, a przez to statyki całego ciała, redresja wszelkiego rodzaju zniekształceń tułowia oraz wspomaganie leczenia ortopedyczno-chirurgicznego innymi sposobami.
Gorsety ortopedyczne, można podzielić odnośnie zadań jakie mają spełnić oraz ich budowy. Funkcjonalnie gorsety dzielimy na dwie grupy: gorsety stabilizująco-unieruchamiające oraz gorsety odciążająco-korekcyjne. Oczywiście jeden gorset może łączyć w swoim działaniu kilka zadań, jak np. stabilizację, odciążenie, korekcję. Ze względu na budowę gorsety dzielą się na: pełne (wykonane głównie z tworzyw termoplastycznych) i szkieletowe (wykonane ze stopów metali lekkich).

Dla każdej dysfunkcji odcinka kręgosłupa wytwarzany jest inny gorset. Głównie jest to sprzęt indywidualnego pasowania. Na początku pobierana jest miara (często wycisk gipsowy)następnie jest przymiarka, a po wykończeniu następuje odbiór. Po wystawieniu wniosku przez lekarza prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów dotyczących budowy gorsetu.

Lekarze upoważnieni do wystawienia wniosków na aparaty
 • ortopeda
 • neurolog
 • chirurg
 • lekarz rehabilitacji medycznej
 • reumatolog

Kod świadczenia Kod w słowniku NFZ Kod wg rozporządzenia MZ Nazwa wyrobu medycznego Limit cenowy % refundacji
40.18 Ł.054.00 Ł.54 Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) - dla dorosłych 700 90
40.18 Ł.054.00.N Ł.54 Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) - dla dorosłych 210 100
40.18 Ł.054.01 Ł.54 Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) - dla dzieci 700 100
40.18 Ł.054.01.N Ł.54 Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) - dla dzieci 210 100
40.18 Ł.055.01 Ł.55 Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz - dla dzieci 1600 100
36.18 Ł.056.00 Ł.56 Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dla dorosłych 400 90
36.18 Ł.056.00.N Ł.56 Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dla dorosłych 120 100
36.18 Ł.056.01 Ł.56 Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dla dzieci 400 100
36.18 Ł.056.01.N Ł.56 Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa - dla dzieci 120 100


Punkty pobierania miar

Wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna - KONTAKT
 • BIAŁYSTOK UL. WOŁYŃSKA 20
 • WARSZAWA UL. BAŚNIOWA 3
 • SUWAŁKI UL. WARYŃSKIEGO 22A

Bezpłatne konsultacje

 • Zapraszamy Państwa na bezpłatne konsultacje sprzętu indywidualnego wykonania (miarowego) z naszym technikiem ortopedą.
  Przyjdź, porozmawiaj, zadzwoń!
  • tel. 602 220 030

Aktualności